Om oss

Stenstan i Sundsvall är en fristående ideell förening, som arbetar med att skapa bättre förutsättningar för utveckling i Sundsvalls stadskärna. Vi är en helt fristående och oberoende organisation och därmed ett neutralt forum för gemensamma frågor för alla näringsidkare i Stenstan.

Föreningen Stenstans styrelse 2018/19
Lennart Bergström, ordförande
Jane Bredberg
Tord Budenberg
Anders Eriksson
Per Holmsten
Tomas Melander
Susanne Wernersson
Marcus Viberg

Föreningen Stenstan äger Stadsutveckling i Sundsvall AB tillsammans med fastighetsägarföreningen.

Stadsutveckling i Sundsvall AB styrelse 2018
Hans Selling, ordförande
Marcus Viberg
Tomas Melander
Sofie Stark
Alf Fornell

Stadskärneutvecklare
Jonas Albecker
albecker@stadsutvecklingsundsvall.se

Eventkalender för Stenstan

Shoppa i Stenstan